กพร.กางทะเบียนคนจน 7 จังหวัด จับฝึกเป็นช่างแอร์ ส่งตลาด4.0 เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกพร. กล่าวภายหลังการลงนามความร่วมมือกับนายสันติ สินเพ็ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการ บริษัทเอกชน เพื่อการพัฒนาฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าป้อนสู่ตลาดไทยแลนด์ 4.0

ว่า ปัจจุบันตลาดแรงงานเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า มีความต้องการช่างติดตั้งและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวนมาก ทั้งนี้จะมีการพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ครูฝึกกพร. เพื่อเป็นวิทยากรในการขยายผลการฝึกให้แก่แรงงานใหม่และแรงงานในสถานประกอบกิจการ โดยเอกชนมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Job) รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทเป็นอุปกรณ์การฝึกอบรม ซึ่งช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก มีค่าจ้างฯ ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 500 บาท ระดับ 3 วันละ 600 บาท

“เราได้ต่อยอดความร่วมมือด้วยการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษา ใน 7 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ พิษณุโลก ลำปาง อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และสงขลา เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนก.พ.2561 และเน้นเจาะกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อเปิดโอกาสในการมีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ” อธิบดีกพร. กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews