ผบ.ทบ.เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ย้ำการสร้างคนที่มีคุณภาพในอนาต ต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชน เน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความเป็นระเบียบวินัย และการมีจิตสาธารณะ

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งกองทัพบกยังคงใช้พื้นที่ภายในกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) เป็นสถานที่จัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ด้วยการเปิดโลกทัศน์และเติมเต็มประสบการณ์ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา เน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสตร์พระราชา ความรักสามัคคี เสียสละ การมีจิตอาสา

พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวว่า การสร้างคนที่มีคุณภาพในอนาคต ต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชน โดยเห็นว่าต้องให้ความสำคัญ 3 ด้าน คือ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความเป็นระเบียบวินัย และการมีจิตสาธารณะ พร้อมย้ำว่าการนำอาวุธยุทโธปกรณ์มาให้เด็กและเยาวชนได้ชม ไม่ใช่การส่งเสริมให้เกิดความก้าวร้าว แต่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ไฮไลท์งานวันเด็กที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ คือ จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น เฮลิคอปเตอร์ ยานเกราะล้อยาง BTR รถหุ้มเกราะล้อยาง และรถถัง VT-4

สำนักข่าวไทย