น่าจะเป็นสนามบินเพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่พ่วงดีกรีของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญประจำจังหวัดเข้าไปด้วย เพราะใช่ว่าเป็นเพียงสนามบินธรรมดา ๆ เท่านั้น หากยังเป็นอาณาจักรแห่งการเรียนรู้เกษตรกรรมผสมผสานในพื้นที่กว่า 800 ไร่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสชีวิตเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นโครงการเกษตรอินทรีย์ การทำนาข้าวปลอดสารพิษ โครงการอนุรักษ์กระบือไทย

แปลงผักปลอดสารพิษและผลไม้ที่แวดล้อมด้วยการจัดภูมิทัศน์อย่างสวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผลผลิตที่ได้จากโครงการต่าง ๆ จะนำมาเป็นวัตถุดิบของร้านอาหาร “ครัวสุโข” ซึ่งปรุงเมนูอร่อยให้ได้ชิมและยังมีจำหน่ายในร้านขายของที่ระลึกในบริเวณใกล้ ๆ กันอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบริการที่พัก ตลาดชุมชน รวมถึงในบริเวณใกล้เคียงยังมีพิพิธภัณฑ์ สถานปฏิบัติธรรม พระเจ้าทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะพม่าที่สร้างเสร็จภายในวันเดียว และวัดศิลปะจีน อีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand