สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขคริสต์จักรนิกายโรมันคาทอลิก เสร็จสิ้นการเยือนและเสด็จออกจากโคลอมเบียแล้วเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยขณะประทับรถพระที่นั่งทำให้พระพักตร์กระแทก

สมเด็จพระสันตะปาปาพระชนม์พรรษา 80 พรรษาตรัสว่า พระองค์ไม่เป็นไรหลังจากที่ทรงเสียหลัก พระพักตร์กระแทกรถพระที่นั่ง ทำให้พระขนง (คิ้ว) ซ้ายแตก มีพระโลหิตไหล โหนกพระปรางช้ำ เหตุเกิดในวันสุดท้ายของการเสด็จเยือนโคลอมเบีย และหลังจากที่ทรงเสร็จสิ้นการประกอบพิธีมิสซาให้แก่คริสต์ชน 500,000 คนบริเวณท่าเรือเมืองการ์ตาเคนา รอยช้ำที่โหนกพระปรางยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้น

สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสระหว่างพิธีมิสซาว่า หากโคลอมเบียต้องการมีสันติภาพที่ยั่งยืนจะต้องเร่งสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรม การเคารพในธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ การร่วมใจกันแก้ไขเหตุรุนแรงเท่านั้นที่จะสามารถคลายปมความขัดแย้งที่พัวพันกันอยู่ พระองค์ยังทรงใช้โอกาสนี้ประณามการค้ามนุษย์ การค้าทาสยุคใหม่ และปกป้องสิทธิของผู้เข้าเมืองทั้งในโคลอมเบียและทั่วโลก.-สำนักข่าวไทย